Gaslaan 1
3741 WJ Baarn
06 142 767 55
info@dievlinderdatbenjij.nl

Praktijk voor bewustwording
voor kinderen en volwassenen

Neem contact op!

Klasbezoek

Een observatie in de klas is ook mogelijk. Ik observeer het kind een dagdeel in de klas en maak hier een verslag van met aanbevelingen voor de leerkracht en voor het kind. Als ik het kind daarna ga coachen, is het eerstvolgende consult voor de halve prijs.

Investering: 175 euro, inclusief verslag en 21% btw, exclusief kilometervergoeding. Als het meer dan een half uur rijden is vanaf mijn huis, reken ik 20 euro voor de reistijd.

Combi-traject met de school

Een hoogsensitief kind kan het best geholpen worden door niet alleen het kind, maar ook de ouder en de leerkracht te begeleiden. Dit kan gebeuren in een combinatietraject met school. Na een intakegesprek met ouder en leerkracht, hou ik een klasbezoek en een persoonlijk gesprek met het kind. Aan de hand daarvan schrijf ik een verslag met adviezen voor de leerkracht en de ouder over de begeleiding van dit kind. Vervolgens coach ik het kind in een aantal consulten op school of in de praktijk. 

Bij een combinatietraject bied ik een korting aan. De investering is afhankelijk van het aantal consulten en klasbezoeken dat we afspreken.