Gaslaan 1
3741 WJ Baarn
06 142 767 55
info@dievlinderdatbenjij.nl

Praktijk voor bewustwording
voor kinderen en volwassenen

Neem contact op!
“Alles wat je aandacht geeft, groeit”

 

 

“It is only with the heart that one can see brightly”

Andreas Felger

Hooggevoelig

Hoogsensitieve kinderen communiceren op een andere manier. Er zijn namelijk twee manieren waarop mensen met elkaar kunnen communiceren: communiceren met het hoofd en communiceren met het hart. Hooggevoelige kinderen communiceren met hun hart en dat maakt ze zo bijzonder. Communiceren met het hoofd wordt ons immers tijdens ons hele leven geleerd. Je wilt een bepaalde boodschap overbrengen en dat formuleer je zo nauwkeurig mogelijk. De communicatie met het hart is een ander verhaal. Daarmee produceer je geen taal, maar ontvang je van anderen. Je voelt aan wat andere mensen bedoelen, of ze de waarheid spreken of niet, of ze zich op hun gemak voelen of niet, hoe ze zich voelen. Het is een ontvangende taal (Mesich, K.).

Als de volwassenen in hun omgeving zich anders voordoen dan ze zijn, dan doorzien hoogsensitieve kinderen dat meteen. En daar raken ze van in de war, want de volwassenen zeggen iets anders dan ze bedoelen. Dat geeft deze kinderen een onveilig gevoel. Waar moeten ze nu op vertrouwen: op zichzelf of op wat de ander zegt?

Zo’n 15 tot 20% van de mensheid is hooggevoelig, zo blijkt uit onderzoek van Elaine Aron. De informatieverwerking van een hooggevoelig persoon verloopt uitgebreider en nauwkeuriger dan bij een ander persoon. Hooggevoeligen verwerken en reageren intenser en reflecteren meer. Ze kunnen zich gemakkelijker inleven in anderen en in situaties, maar ze kunnen ook gemakkelijker problemen ervaren in het dagelijks leven omdat ze zo gevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels en stress.

Veel kinderen van deze tijd zijn hoogsensitief. Zij beleven hun emoties heel intens. Daardoor zijn ze snel moe. Als reactie op alles wat er binnen komt vanuit hun omgeving, kunnen ze teruggetrokken gedrag vertonen of juist heel druk worden. Vaak openbaart dit gedrag zich in hevige mate als een kind naar school gaat. Het kind gaat dan immers deelnemen aan een systeem waar het niet in lijkt te passen. Hun teruggetrokken of juist drukke gedrag ervaart de leerkracht als opvallend en deze kinderen krijgen dan soms ten onrechte labels opgelegd als AD(H)D of PDD-NOS. Het is niet de vraag wat er aan hen mankeert, maar hoe ze kunnen leren omgaan met hun talent. Want hooggevoeligheid kan als een grote last ervaren worden, maar het kan juist hun kracht worden als kinderen het op de juiste wijze leren inzetten en zichzelf leren afsluiten op momenten dat het nodig is, bijvoorbeeld op school.

Er zijn verschillende benamingen voor de kinderen van nu: hoogsensitieve kinderen, kristalkinderen, indigokinderen, nieuwetijdskinderen, sterkinderen. Het gaat mij er niet om een kind in een hokje te stoppen en een naam te kunnen geven. Waar het mij om gaat is het kind in zijn systeem (thuis en op school) te helpen zodat hij weer met plezier kan deelnemen.

Denk je dat jouw kind hooggevoelig is? Hieronder volgt een lijst kenmerken. Als je jouw kind herkent in veel van deze kenmerken, is de kans groot dat hij of zij inderdaad hooggevoelig is.

Kenmerken hooggevoelige kinderen

 • veel zien, kleine veranderingen waarnemen
 • graag ‘langs de kant’ staan om te observeren
 • scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen
 • gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen
 • snel schrikken
 • snel last van kleding die kriebelt, naden in sokken, labeltjes in kleding
 • erg gevoelig zijn voor lichamelijke pijn
 • subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden
 • aanvoelen van stemmingen en emoties
 • inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen
 • zich snel zorgen maken
 • toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen
 • behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen
 • moeite hebben met veranderende omstandigheden
 • tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen
 • niet van verrassingen houden
 • moeite met in slaap vallen na drukke dagen
 • op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie
 • veel vragen stellen
 • alles zo goed mogelijk willen doen
 • niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan
 • meer leren van een vriendelijke terechtwijzing dan van straf