Gaslaan 1
3741 WJ Baarn
06 142 767 55
info@dievlinderdatbenjij.nl

Praktijk voor bewustwording
voor kinderen en volwassenen

Neem contact op!

Publicatielijst

Boeken/ hoofdstukken in boeken

 • Nellestijn, B. & F. Janssen-Vos (2005). Het Materialenboek, Van Gorcum: Assen.
 • Nellestijn, B. (2009). Hoe werken we in de bovenbouw? In: Janssen-Vos, F. & Weijers, A. (red). Samen. Oudercontacten in ontwikkelingsgerichte scholen. De Activiteit: Alkmaar.
 • Nellestijn, B. (red) (2009). Samen op weg. Publicatie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs: Zaandam
 • Nellestijn, B. (2009). OGO als een gezamenlijke onderneming. Een interview met Prof. Dr. J. Carpay. In: Nellestijn, B. (red).Samen op weg. publicatie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs: Zaandam
 • Nellestijn, B., Peters, I. & Koster, G. (2009). Uitgaan van verschillen. De Activiteit: Alkmaar.
 • Nellestijn, B. & Peters, I. (2012). Every Child Is Special: Teaching Young Children with Special Needs. In: Van Oers, B. Developmental Educaion for Young Children. International perspectives on early childhood education and development, volume 7, p. 149-163

Artikelen

 • Jong, D. de & Nellestijn, B. (2016). Schuurpapier: instroomtoetsen op de pabo. In: tijdschrift Zone, jaargang 15, nr. 2.
 • Koster, S. de & Nellestijn, B. (2008). Het portfolio, ook voor de onderbouw! In: tijdschrift Zone, jaargang 7, nr 4.
 • Koster, G. & Nellestijn, B (2010). Past handelingsgericht werken bij OGO? In: tijdschrift Zone, jaargang 9, nr 4.
 • Nellestijn, B. (2003). De boekenkast van Barbara Nellestijn. In: tijdschrift Zone, jaargang 2, nr 4.
 • Nellestijn, B. (2004). Caroline Gipps: Ontwikkeling van leerlingen in beeld brengen. In: tijdschrift Zone, jaargang 3, nr 4
 • Nellestijn, B.(2004). De positie van het spel in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In: tijdschrift Zone, jaargang 3, nr 2.
 • Nellestijn. B. (2004). Taal en thema’s in de praktijk van de bovenbouw. In: tijdschrift Zone, jaargang 3, nr 1.
 • Nellestijn, B. (2005). Carnaval in de kennisfabriek. In: tijdschrift Zone, jaargang 4, nr 3.
 • Nellestijn, B. (2005). Materialen voor een rijke speelleeromgeving in de onderbouw. In: tijdschrift Zone, jaargang 4, nr 3.
 • Nellestijn, B. (2006). Een ontwikkelingsgericht kijk op muzikale ontwikkeling. In: tijdschrift Zone, jaargang 5, nr 1.
 • Nellestijn, B. (2007). De mooiste begrafenis van de wereld. In: tijdschrift Zone, jaargang 6, nr 4
 • Nellestijn, B. (2008). Buiten leren. Leren in en van de natuur. In: tijdschrift Zone, jaargang 7, nr 2.
 • Nellestijn, B. (2008). Burgerschap leer je door te doen. In: tijdschrift Zone, jaargang 7, nr 1.
 • Nellestijn, B. (2008). Grote pedagogen in klein bestek. In: tijdschrift Zone, jaargang 7, nr 3.
 • Nellestijn, B. & Peters, I. (2008). Omgaan met verschillen. Verslag van een rondetafelgesprek. In: tijdschrift Zone, jaargang 7, nr 2.
 • Nellestijn, B. (2009). ‘Het is me gelukt, juf?’ Leren reflecteren met het portfolio. In: tijdschrift Mensenkinderen, jaargang 24/3, nr 115.
 • Nellestijn, B. (2009). Hoe word ik een topsporter? De inzet van leerlijnen in groep 5-6. In: tijdschrift Zone, jaargang 8, nr 2.
 • Nellestijn, B. (2009). Valt er hier iets uit te zoeken? Hoe culturele kennis een plek krijgt in de onderbouw. In: tijdschrift Zone, jaargang 8, nr 4.
 • Nellestijn, B. (2010). Spelend groot worden. Startblokken vanaf nul. In: tijdschrift Zone, jaargang 9, nr 3.
 • Nellestijn, B. (2011). De Klim-Op in Purmerend kiest voor gedifferentieerd onderwijs. In: tijdschrift Pulse, Van Gorcum: Assen.
 • Nellestijn, B. (2011). ICT, doe maar mee! In: tijdschrift De wereld van het jonge kind, jaargang 38, nr 10.
 • Nellestijn, B. (2011). Verschillen zijn er, gelukkig maar! In: tijdschrift Mensenkinderen, jaargang 26, nr. 125.
 • Poland, M. & Schoonderbeek-Nellestijn, B. (2014). Help, wat is er met Tim? In: tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk, juninummer.
 • Someren, M. van & Nellestijn, B. (2011). Met jou kan ik lezen en schrijven… In: tijdschrift Zone, jaargang 10, nr 4.
 • Van Oers, B., Nellestijn, B. & Peters, I. (2004). Het is nooit genoeg. In: tijdschrift De wereld van het jonge kind, jaargang 32, nummer 4.
 • Wilt, A. van der. (2010). Ontwikkelingsgericht Onderwijs: de derde weg. Interview met Barbara Nellestijn. In: tijdschrift Dyade magazine, nr 1, januari 2010.